Corona efteråret 2020

Heldigvis er det på mange måder gået godt med begrænsning af coronaspredningen i Danmark. Samtidig må man sige, at det desværre ikke er gået så godt, som mange af os havde håbet. Det er et forhold, som vi er nødt til at tage konsekvensen af.

Ved Langesø Skovkapel har vi haft både bryllup og begravelse, hvor halvdelen af gæsterne har fulgt højtideligheden fra pladsen foran kirken. Det er ærgerligt, men heldigvis har det fungeret fint med stabelstole og højtaleranlæg.

Der holdes konfirmation i Vigerslev kirke den 13. og den 20. september, men med et reduceret antal af gæster. Konfirmandindskrivningen i Vigerslev kirke den 27. september er aflyst og indskrivningen kommer til at foregå elektronisk. Der kommer en særlig meddelelse ud til de kommende konfirmander på skolens kommunikationssystem Aula.

Den 27. september holdes der almindelig højmesse i Langesø Skovkapel kl. 11.00 ved Ulrik Andersen.

Den 1. november flyttes allehelgensgudstjenesten kl. 19.30 fra Langesø Skovkapel og til Vigerslev kirke.

Kirkekoncerten, Leonard Cohen sange, der var planlagt til den 4. oktober og 150-års jubilæum for Langesø Skovkapels indvielse, vil blive afholdt på et senere tidspunkt, når vilkårene for sammenkomst har ændret sig i en mere gunstig retning.


På menighedsrådets vegne
Hans Sørensen.

Kontakt os