Påskehilsen

Coronakrisen har også gjort sin store indflydelse og forandring i kirken. I Vigerslev sogn har vi desværre måttet udskyde 5-10 barnedåb og 2-3 bryllupper. Vi har også været nødt til at flytte konfirmationen af 53 konfirmander til september måned. Og desværre har det også været nødvendigt at aflyse alle gudstjenester foreløbig til og med 2. påskedag.

Mange andre sogne har lagt forskellige former for hilsner, andagter og gudstjenester op på Facebook og hjemmesider.

Der er virkelig lavet mange fine ting. Og når vi ser frem imod påsken, vil vi også kunne forvente tv transmitterede gudstjenester af høj kvalitet, både hvad indhold og produktion angår.

Undertegnede har indtil videre ingen planer om at optræde på internettet med andagter eller gudstjenester. Dette betyder absolut ikke, at kontakten til præst og kirke behøver at være afbrudt. I disse tider er telefonen et fantastisk godt redskab til kontakten mennesker imellem.

Med den kan man komme vidt omkring. Alle er velkomne til at ringe og få en snak. Det må gerne være om kirkelige handlinger eller andet, der har et praktisk planlægningsmæssigt indhold. Men man er bestemt også meget velkommen til at ringe, hvis man synes at det kunne være rart at have nogen at tale lidt med. Man er også meget velkommen til at henlede opmærksomheden på familiemedlemmer, venner eller bekendte, der kunne have glæde af et telefonopkald.

Telefonnummeret er 65 96 40 23 eller 21 39 47 23.

Hermed ønsket om en glædelig påske.

Venlig hilsen
Sognepræst Hans Sørensen.

Kontakt os