Kirkelige handlinger

Kirkelige handlinger


Fødsler
Forældre skal kun anmelde fødsel, hvis der ikke har medvirket en jordemoder ved fødslen. I det tilfælde skal anmeldelsen være kirkekontoret i hænde senest 14 dage efter fødslen. Ugifte forældre kan i reglen få faderskabet registreret ved at aflevere eller sende en omsorgs- og ansvarserklæring til kirkekontoret, så den er kirkekontoret i hænde senest 14 dage efter barnets fødsel. Blanketter m.m. findes på www.personregistrering.dk og www.borger.dk

Dåb & Navngivning
Ved dåb henvender man sig til Kirkekontoret, Granbakken 11, 5462 Morud, tlf. 65964023 med henblik på bestilling af dåb.Ved anmeldelse af dåb opgives navn og adresse på mindst 2 og højst 5 faddere. Den, der bærer til dåben, er også fadder. Faddere skal være døbt med den kristne dåb og mindst have konfirmationsalderen. Præsten kontakter dåbsfamilien i god tid før dåben med henblik på en forklarende samtale.Hvis barnet ikke skal døbes, skal navngivningen finde sted senest 6 måneder efter barnets fødsel. Navngivningen skal anmeldes til kirkekontoret i bopælssognet. Godkendte fornavne kan ses på følgende hjemmeside: www.personregistrering.dk

Vielser
Dato og tidspunkt for vielsen aftales med kirkekontoret. Præsten henvender sig til brudeparret med henblik på en forklarende samtale. Tidligst 4 måneder før vielsen hentes på rådhusets vielseskontor en prøvelsesattest, som afleveres på kirkekontoret. I forbindelse med vielsen skal der opgives fulde navn og adresse på 2 vidner, der er til stede i kirken ved vielsen.

Navneændring
Ønsker man at ændre fornavn, mellemnavn eller efternavn, skal man henvende sig til kirkekontoret i det sogn, man bor i. Kirkekontoret er behjælpelig med oplysning og vejledning. Nærmere oplysninger og attester i forbindelse med navneændring mv. kan hentes på ministeriets hjemmeside: www.personregistrering.dk

Medlemskab af Den Danske Folkekirke
Indmeldelse/genindtræden i Folkekirken: Indmeldelse kan ske ved personlig henvendelse til en af sognets præster.

Udmeldelse af folkekirken:
Ønsker man at udmelde sig af folkekirken, kan man henvende sig personligt til kirkekontoret. Derefter får folkeregisteret besked om udmeldelsen fra kirkekontoret, der udfærdiger en ny attest, hvoraf det fremgår, at man er udmeldt af folkekirken. Ved udmeldelse af folkekirken mister man retten til medvirken af folkekirkens præster ved kirkelige handlinger, ligesom kirkens personale (organist, kor, kirketjener) heller ikke kan forventes at medvirke. Vi opfordrer til, at man ved udmeldelse orienterer sine pårørende om beslutningen og dens konsekvenser.

Begravelse/bisættelse
Bedemanden er behjælpelig med mange praktiske ting. Aftal tid og sted for begravelsen/ bisættelsen med præsten eller kirkekontoret.
Find mere generel information om de kirkelige handlinger på www.folkekirken.dk

Kontakt os