Graver
Helle Madsen
Graverkontoret
Ørritslevvej 3, Vigerslev
5471 Søndersø

Tlf.: 23 26 84 69
Mail: vigerslevkirke@mail.dk

Organist
Kristine Jørgensen
Frederiksberg 36
5474 Veflinge 

Tlf.: 64 80 11 32

 

 

Kirkesanger
Suzanne Drenck
Frugthaven 24
5462 Morud

Tlf.: 30 66 28 45 / 64 80 14 25

Kirkesanger
Anni Christiansen
Bredbjergvej 134
Bredbjerg
5462 Morud

Tlf.: 65 96 40 54 

Gravermedhjælper
Per Henrik Jensen 

Tlf.: 23 26 84 69

Kontakt os